Picture
Musholla
Shalat Dhuha
    Salah satu kegiatan Pendidikan Keagamaan di SD Negeri Karangasem I adalah kegiatan Shalat Dhuha bagi semua kelas secara bergiliran sesuai dengan giliran jadwal pelajaran di masing-masing kelasnya. Kegiatan tersebut diharapkan agar para sisiwa terbiasa shalat dhuha dalam kehidupannya, disamping shalat shalat yang wajib 5 kali sehari atau shalat fardhu.
    Shalat Dhuha ini dilaksanakan secara berjamaah dengan dipimpin seorang guru sebagai imam dan semua murid menjadi makmumnya. Adapun pelaksanannya mulai jam 07.30 sampai selesai yang dilanjutkan dengan pelajaran BTQ ( Baca Tulis Al- Qur'an ).

Ketentuan Shalat Dhuha
    Shalat dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu dhuha. Waktu dhuha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. Jumlah raka’at shalat dhuha bisa dengan 2,4,8 atau 12 raka’at. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka’at sekali salam.
“Barang siapa shalat Dhuha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana disurga”
(H.R. Tarmiji dan Abu Majah)
    Adapun doa setelah shalat dhuha seperti yang dicontohkan Rosulullah adalah sebagai berikut

Picture
Allahumma innadh dhuha-a dhuha-uka, wal bahaa-a bahaa-uka, wal jamaala jamaaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ishmata ishmatuka. allahuma inkaana rizqi fis samma-i fa anzilhu, wa inkaana fil ardhi fa-akhrijhu, wa inkaana mu’asaran fayassirhu, wainkaana haraaman fathahhirhu, wa inkaana ba’idan fa qaribhu, bihaqqiduhaa-ika wa bahaaika, wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatini maa ataita ‘ibaadakash shalihin. Artinya: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”.Leave a Reply.